TRP Teknik är Er leverantör av nischade produkter kategoriserade som produkter utöver ”de vanliga” vad gäller funktion, design och/eller teknik inom områdena tele/kommunikation och säkerhet.