TRP Teknik är Er leverantör och installatör av nischade produkter kategoriserade som produkter utöver de vanliga vad gäller funktion, design och teknik inom områdena tele/kommunikation, säkerhet och materialhantering.