ekey funktioner

Grundfunktioner som alltid ingår:

 • Intuitiv administration via din smartphone
 • Öppna via fingeravtryck
 • Upp till 20 användare
 • Automatiska firmware-uppdateringar
 • Fjärradministrering av användare
 • Administration av användare och roller
 • Databackup av enhetsinställningar
 • Händelselogg från de senaste 7 dagarna (kan stängas av och raderas)
 • Synkronisering av fingeravtryck med tillkommande enheter
 • Upp till 5 fingeravtrycksläsare i ett och samma system
 • Fjärrsupport
 • Enkelt enhetsutbyte
 • Olika funktioner med olika fingrar (beroende på enhet)
 • Funktion som kommer: Individuella tidbehörigheter (t.ex. person X: tillträde onsdag, 09:00 till 13:00)

Möjliga tilläggsfunktioner

(Köp-i-app)

Antal användare

 • Utökningsbart upp till 100 användare

Smarta-hem-funktioner (gratis under 2023, prenumerationsavgift från 1/1 2024)

 • Händelselogg från de senaste 30 dagarna
 • Fjärröppning
 • Pushnotiser när dörren öppnas
 • Anslutning till Amazon Alexa
 • Anslutning till Smarta-hem-system

ekey bionyx är ett system med stor flexibilitet. Fingeravtrycksläsarna är kompatibla med varandra och administreras i ett system.

Skalbarhet

ekey xLine för infällda och utanpåliggande lösningar, ekey sLine för integrering i porttelefoni och ekey dLine för integrering i dörren kan enkelt kombineras i samma system. Det finns därför inget behov av att i förväg avgöra omfattningen av passagesystemet då det kan expanderas i ett senare sked med ytterligare användare, funktioner och enheter.

Ett system utspritt över flera platser

Tack vare systemets flexibilitet kan systemet användas på olika platser – t.ex. i ditt hem men även appliceras på din sommarstuga.

Enkel synkronisering av fingrar

Synkroniseringsfunktionen av fingrar mellan enheterna är särskilt praktiskt. När fingrar är registrerade på en enhet uppdateras automatiskt alla läsare i systemet.

Flertalet smarta funktioner

Det finns fler funktioner än bara att öppna dörren. Med ekey xLine, ekey sLine och ekey dLine anslutet till ditt smarta-hem-system kan funktioner aktiveras när du kommer hem.

Fortlöpande uppdateringar

Systemet är under konstant utveckling och nya funktioner adderas automatiskt så att du alltid är uppdaterad att kunna dra nytta av den senaste teknologins nya funktioner.