Rörpost | Sjukhus

Rörpostsystemet ökar sjukhusets effektivitet av den interna transporten av föremål mellan avdelningar. Blodprover måste transporteras snabbt från provmottagningen till kemiskt laboratorium för analys och mediciner måste skickas ut från apoteket ut till avdelningen.
Det spelar ingen roll om avdelningar ligger på olika våningsplan eller i olika hus. Rörpostanläggningen transporterar innehållet snabbt och säkert och tar alltid snabbast möjliga väg till sin destination. Den stannar inte på vägen för att vänta på hissar eller för småprat med kollegor. Dessutom finns det tillgängligt dygnet runt. Detta minskar behovet av manuella transporter vilket ökar effektiviteten avsevärt. Låt personalen ägna sin tid åt patienterna istället för att springa ärenden. Transporthastigheten i ett rörpostsystem uppgår normalt till ca 5-6m/sek.

Transport av blodprover

På laboratoriet råder ständigt febril aktivitet där ett enormt stort flöde av prover måste tas emot, analyseras och returneras dagligen under tidspress. Med rörpostsystemets hjälp kan prover skickas omedelbart för analys utan att det får tidsödande konsekvenser för verksamheten.

Effektiviteten på sjukhuset ökar, personal kan ägna sig åt sina patienter istället för att springa med prover och flaskhalseffekter vid transport och på laboratoriet motverkas.

Labstation 110

Labstation 110

Akutprover

En snabb hantering av akuta prover är ett måste. Det kan handla om sekunder när en människas hälsa står på spel och ett snabbt analyssvar från laboratoriet kan vara avgörande. Med rörpostsystemet transporteras blodprover, blodpåsar mm alltid den snabbaste och säkraste vägen till laboratoriet för analys.

Patroner med hög lastkapacitet

Patronen kan utrustas med en mängd olika insatsfickor eller provrörshållare som håller innehållet stadigt under transporten.

Långsam fart för mjuka transporter

För att garantera en säker transport av laboratorieprover, kan hastigheten på transporterna väljas med funktioner som t ex ”långsam fart”. Långsam fart kan programmeras att alltid gälla vid sändning till valda stationer eller väljas manuellt vid enstaka sändningar. Normal hastighet beräknas till ca 5-6 m/s, vid långsam fart reduceras hastigheten ner till ca 2-3 m/s.

Ökad säkerhet med behörighetsnivåer

För ökad säkerhet av vissa transporter med känsligt innehåll, t ex drogklassade mediciner, kan en säkerhetskod (PIN) eller ett RFID-kort/tagg kopplas till stationen för att kunna sända eller ta emot patroner. När patronen från en säkerhetsklassad sändning anlänt till mottagaren hålls patronen fast inlåst inuti stationen* tills dess att behörig personal presenterat sitt kort för stationen.

*Patroner inlåsta i stationen förhindrar inte andra patroner att passera igenom stationen om stationen är mitt i en grupp av stationer, t.ex. genom våningsplan.

Funktioner med hjälp av RFID-teknologi

Moderna rörpostsystem har utvecklats genom att bl.a. integrera funktioner med hjälp av RFID-teknologi. Genom att placera s.k. RFID-transpondrar (eller ”taggar”) i patronens ändar blir patronen ”unik” och kan programmeras med information om vilken station den tillhör, till vilken station den ska skickas m.m.

Automatisk återsändning

Speciellt när rörpost används inom sjukhus är det många patroner som befinner sig i omlopp i systemet. Genom att placera RFID-taggar i resp. patronände kan patronen programmeras med ett hemadressnummer så att den vet till vilken station/avdelning den tillhör. När en användare ska returnera en tom patron hittar den automatiskt ”hem” vilket gör att returhanteringen går snabbare och att patroner inte bunkras upp hos vissa mottagare. Vill användaren däremot använda patronen för en normal sändning så går det bra ändå, även om den inte tillhör den stationen användare står vid.

Det är också möjligt att programmera patronen med ett sändnummer om man vill att en specifik patron alltid ska transporteras till en specifik adress men då förhindras patronen från att kunna skickas till andra adresser.

Förhindra missbruk

Rörpostsystemet förhindrar att okända föremål slussas in i systemet genom att kontrollera om patronen har RFID-taggar när den laddas i stationen. Det går alltså inte att slussa in en flaska eller fel typ av rörpostpatron i systemet vilket skulle kunna orsaka stopp i rören.

Spårbarhet & underhåll

Med hjälp av RFID-tekniken registrerar systemet vilken patron som används vid varje sändning vilket medför att man kan spåra patroner som skickats i systemet genom att undersöka loggsystemet. Det finns även möjlighet att programmera in hur långt patronen får färdas i systemet innan den måste underhållas. Vid varje sändning registreras patronens antal färdmeter och när en viss uppnådd färddistans uppnåtts skickas patronen automatiskt till en servicestation för underhåll.

Övervakningsmöjligheter och statistik

Ett datakontrollsystem gör att man kan läsa ut all möjlig statistik ur systemet samt får en utförlig händelselogg.

Enlinje- eller flerlinjesystem

Ett enlinjesystem används när det är ett fåtal stationer i anläggningen eller relativt korta avstånd. Linjen drivs av en turbinfläkt som gör att en transport kan pågå i systemet åt gången. När pågående sändning avslutats startar nästa automatiskt.
För system med många stationer eller med stora avstånd mellan stationerna kan man dela upp systemet i flera av varandra oberoende men sammankopplade linjer. Detta möjliggör att flera transporter kan pågå i systemet samtidigt (dvs, 1 st i varje oberoende linje) vilket ökar kapaciteten avsevärt. Linjerna kan t.ex. delas upp efter olika huskroppar för att sedan sammanstråla med andra linjer i en överväxlingscentral. I överväxlingscentralen finns ingångar, utgångar och väntelägen mellan de olika linjerna som gör att patronerna kan ”växla spår” och byta linje.

Power Transfer – Världens snabbaste överföringsenhet

Sumetzbergers egenutvecklade, mångsidiga och patenterade överföringsenhet Power Transfer är marknadens snabbaste överföringsenhet med ett par nyckelfunktioner:

 • När andra modeller av överföringsenheter (t.ex. s.k. linjetransfers) hanterar genomflödet av patroner genom transfern enligt först-in-först-ut principen så erbjuder Power Transfern möjlighet till ”verklig prioritet” då högprioriterade patroner (t.ex. akuttransporter) tillåts passera förbi patroner i vänteläge med lägre prioritet genom transferenheten.
 • I Power-transfern finns det möjlighet att använda ett antal positioner som lagringsplatser åt tomma patroner eller som en inkommande eller utgående buffert till stationer som hanterar ett stort flöde av patroner.
 • Utrymmessparande jämfört med andra typer av överföringsenheter. Kräver inga extrema takhöjder eller liknande.

Automatisk mottagning

Sumetzbergers egenutvecklade patron som öppnar sig själv och automatiskt släpper ut innehållet möjliggör automatiseringsfunktioner utan behov av utrymmeskrävande och kostsamma robotlösningar. Mer information finns här.

Enkelt system att utöka

Sumetzbergers rörpostsystem är extremt flexibelt och kan byggas ut efterhand. Behöver man utöka kapaciteten i ett enlinjesystem kan man enkelt bygga ut det till ett flerlinjesystem genom att lägga till fler växlar och stationer.

Ladda hem produktbladet ”Rörpostsystem för sjukhus – Varenda sekund räknas”

Klicka på bilden för att ladda hem produktblad!

Rörpostsystem för sjukhus – Varenda sekund räknas

Kommentarer

 1. Malin Tindberg säger:

  Hej,
  Finns det något produktblad som beskriver hur skydd mot brand- och brandgasspridning via rörpostsystem hanteras? Eller skulle ni kunna beskirva detta för mig? Tack på förhand!

  • För att skydda brand- och gasspridning mellan brandceller så installeras som standard s.k. brandskyddsmanschetter (exempel finns t.ex. här: https://www.hilti.se/holse/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=sv&nodeId=-391579) runt transportrören där de passerar igenom en brandcell. Brandskyddsmanschetten expanderar av värme och sluter tätt genom brandcellen. Beroende på systemtyp finnas systemanpassade lösningar/komplement. Vårt Sumetzberger system kan t.ex. ta emot en signal från ett befintligt brandlarm och stänga av aktuell rörpostlinje (eller hela systemet) inom området där ett brandlarm löst ut.

 2. Hej!
  Hur vet röret vart det ska åka? Jag vet att man ställer in en kod, men hur fungerar det inne i själva rören?
  mvh Jens Fock

  • Hej Jens,

   Efter att sändningen adresserats och systemet (alt. linjen) är ledig ställer rörvägen in sig (anpassar eventuella växlar osv till rätt position mot mottagaren) och sedan trycks (eller sugs) patronen genom rörledningen till mottagaren. Patronen glider på glidringar som ligger tätt mot rörets insida. Optiska rörbrytare läser av patronens väg genom systemet. Det hela kontrolleras av en centralenhet.

   Automagiskt va?! 🙂

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se