Rörpost | Kontor

Benämningen rörpost kan låta gammaldags i digitala tider men när det finns ett behov av att förflytta fysiska ting internt är ett rörpostsystem en kostnadseffektiv lösning. När personaltid måste avsättas för att förflytta dokument, fraktsedlar, stickprover, reservdelar eller dylikt så kostar det pengar och minskar effektiviteten. Rörpostsystemet skickar alltid patronen snabbast möjliga väg och är tillgängligt dygnet runt – utan att kräva övertidsersättning.

I princip allt som får plats i en patron kan transporteras, t.ex.:

  • Dokument
  • Pengar
  • Reservdelar
  • Verktyg
  • Fraktsedlar
  • Kataloger
  • Post
  • Prover

Länka samman våningsplan eller byggnader

Rörpostsystemet länkar samman avdelningar på olika våningsplan eller i olika byggnader. Även säkerhetsskyddade eller sterila rum kan integreras i systemet. Man kan t.ex. centralisera ett kontorslager och därifrån distribuera ut material till olika avdelningar utan att själv behöva förflytta sig, det sköter rörpostsystemet. Installation kan ske i såväl befintliga lokaler som lokaler under uppbyggnad.

 

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se