Rörpost | Industri

Hög effektivitet över stora arbetsytor

Industrier kan vara stora anläggningar med ett antal olika avdelningar och arbetsområden. Effektivitetskraven på dessa anläggningar ökar stadigt, samtidigt som man minskar på kostnaderna men försöker bibehålla kvaliteten.

Sumetzbergers rörpostsystem för industri erbjuder snabb och pålitlig hjälp att spara pengar, tid och kraft för en resonabel kostnad. Genom att minimera de interna transporterna inom företaget så minskar också kostnaderna och effektiviteten ökar. Vid industrier där farligt gods (t ex varma stålprover) ska transporteras så ökar också säkerheten då man slipper hantera det manuellt.

Stickprov ur produktionen skickas för analys

Det finns olika systemmöjligheter beroende på behov. Inom industri och tillverkning är det vanligast att man tar ett stickprov ur produktionen som man skickar till ett laboratorium för analys. I stort sett allt som får plats i de specialkonstruerade patronerna kan transporteras: kalla eller varma prover, vätskor, pulver, små delar, verktyg etc.

Patronen laddas antingen manuellt eller automatiskt (beroende på systemval och stationstyper) och transporteras omedelbart och i hög fart vilket gör att man kan få snabba provresultat och analyser från laboratoriet när som helst under dygnet. Detta gör att man får mer tid för analyser och beslutsfattanden om ändringar.

Installation i såväl existerande som nya byggnader

Installation av ett rörpostsystem ger ett personalvänligt transportsystem och kan installeras i en befintlig byggnad eller en byggnad under uppbyggnad. Det finns olika typer av standardmodeller med olika dimensioner, transportvikter och systemkapacitet beroende på användningsinriktning.

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se