Rörpost | Kontanthantering | Butiker

Ett kassarörpostsystem används för säker kontanthantering och är användbart på alla platser där pengar behandlas öppet för allmänheten. Det kan handla om allt från stora varuhus till mindre butiker, bingohallar, banker, casino, biografer, bensinstationer med flera. Kassarörpostsystem används som säkerhetssystem för att säkra pengar, kvitton, eller andra värdefulla föremål till en säker plats i byggnaden, till t.ex. ett säkerhetsskåp. Med dubbelriktade rörpostsystem kan man också snabbt förse kassapersonalen med växelpengar utan att det ska behöva bli lång köbildningar.

Minskad rånrisk och effektivare hantering

Överskottspengar i kassorna säkras vid behov vilket gör butiken mindre intressant för en eventuell rånare då man kan ha en liten summa växelpengar i kassan. Detta är särskilt behändigt för en butik med sena öppettider då man inte behöver säkerhetspersonal i samma omfattning som tidigare.
Dessutom försvinner behovet av att vid dagens slut samla ihop alla pengar från kassorna och transportera hela dagskassan genom butiken vilket innebär en enorm risk för rånförsök av tjuvar som t.ex. gömt sig kvar i butiken vid stängning.

Bättre kontroll över kassaflödet

Genom ett ökat penningflöde under dagen kan man få större kontroll över finanserna. Man kan räkna pengar på kassakontoret kontinuerligt under dagen och slipper sitta kvar sent efter att butiken stängt.

Ökad trygghet och effektivitet hos kassapersonalen

Kassapersonalen kan arbeta tryggare genom vetskapen om att kassalådan inte är fylld med stora belopp som kan attrahera en rånare. Dessutom slipper man onödiga samt riskfyllda gångtransporter med dagskassan genom butiken.

Enkelriktade system

Ett enkelriktat system är den enklaste typen anläggning som skapar en direktkontakt mellan en eller flera kassor samt en huvudstation (eller ett säkerhetsskåp) på en skyddad plats inne i lokalen (t.ex. inne på kassakontoret). Stationerna kan vara placerade med ankomst till kassaplatsen antingen nerifrån, uppifrån eller horisontellt. Kassastationen är utrustad med ett avsändarmagasin för sändning och en tryckknapp för som startar sändningen.

Dubbelriktade system

Ett dubbelriktat system kan transportera patroner åt båda håll. Detta innebär att kassapersonalen snabbt och enkelt kan få växelpengar, kvittorullar eller liknande utskickade till sig på plats utan att kunden ska behöva stå och vänta.

Ikea:s varuhus, med stora gångavstånd och flera våningsplan, använder idag dubbelriktade system för utskick av växelpengar till kassapersonal vilket sparar mycket tid och spring för personalen.

Standarddimension

Standardstorlekar (=rördiameter) för rörpostsystem i större butiker är normalt 110mm eller 90mm. För den mindre butiken kan även 63mm vara tillräckligt för envägssystem. För att garantera ett felfritt system måste alltid rörets diameter stämma överens med kraven från patronens diameter. Vid särskilda önskemål kan specialdimensioner och specialmaterial erbjudas vid förfrågan.

Stationer

Som standard kan vi erbjuda ett antal olika typer beroende på systemval. Vanligast vid kassarörpost är s.k. skjutstationer, vilka utöver standard modellerna även kan specialutformas just för Ert företag utifrån Era önskemål på utseende, form och integritet i Er arbetsmiljö.

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se