Rörpost | Rörpostsystem

Sumetzberger rörpost | effektivt, snabbt och säkert

Vi har sedan starten 1999 (och med erfarenhet från tidigt 80-tal) haft rörpost som huvudsyssla och erbjuder allt från planering, projektering och försäljning till nyinstallation, ombyggnader, service, underhåll och reservdelar av rörpostsystem för alla typer av användare: sjukhus, butiker, industrier, kontor, apotek, flygplatser med flera. Som generalagent i Sverige för Sumetzbergers rörpostsystem levererar vi allt från små enkla punkt-till-punkt system för den lilla butiken till avancerade flerlinjesystem med hundratals stationer och automatiserade och övervakade funktioner för det stora sjukhuset.

Läs (tills vidare) mer på tillverkarens sida: www.sumetzberger.com

Varför rörpost?

En rörpostanläggning ökar Er verksamhets effektivitet och sparar in dyrbar tid och kostnader för onödiga gångtransporter. Rörpost ökar dessutom säkerheten när värdefullt material som blodprover, mediciner, pengar, varuprover mm. skall transporteras genom eller mellan byggnader. Genom att vara tillgänglig dygnet runt, alltid ta snabbaste vägen och inte stanna för att prata med en kollega på vägen är det inom de flesta områden där fysiska ting skall förflyttas en mycket lönsamt att låta ett rörpostsystem sköta de interna transporterna.

Nedladdning

Ladda ner produktblad för rörpost