ekey net

ekey net är ett avancerat nätverksbaserat passersystem baserat på fingeravtryck som består av en eller flera terminaler sammanlänkade med varandra och kontrollerade över ett nätverk (LAN/VPN/WAN) enligt klient/server arkitektur.

För små- och medelstora företag upp till multinationella organisationer så är ekey net DEN ideala lösningen. Från kontorsdörren … via lagret och upp till serverrummet… inga kort, koder,  eller taggar krävs för det dagliga tillträdet. Ditt finger är din nyckel.

  • Central administrering
  • Händelselogg
  • Fingeravtrycksläsare för 40/200/2000 fingrar
  • Upp till 80st fingeravtrycksläsare i ett system
  • Integrerade RFID-funktioner

Central administrering

ekey net är ett passersystem av onlinetyp där all administration sker centralt via en PC/Server; registrering av användare, hantering av inställningar, uppstart och för att kunna utföra vissa specifika funktioner. Via mjukvara definieras den centrala databasens tillträdesfunktioner och användarbehörigheter; t.ex. vem eller vilken grupp av personer som har tillträde till en specifik dörr eller grupp av dörrar under en specifik tidsperiod.

ekey net kan rapportera olika former av information beträffande aktivitet i systemet i real-tid genom att logga CSV filer, webserverlogg eller via ett UDP gränssnitt. Varje kontrollpanel är utrustad med en eller flera reläutgångar. Varje registrerat finger kan i sin tur tilldelas olika funktioner. En användare kan utföra olika tillträdesfunktioner genom att använda olika fingrar som aktiverar olika reläer.

Kostnadseffektivt system

Systemet är IP-baserat vilket innebär att det inte krävs någon ytterligare hårdvara i form av centralenheter eller dörrkontrollenheter när designar systemet. Man adderar enheter genom att koppla på LAN-omvandlare, kontrollpaneler och fingeravtrycksläsare på det lokala nätverket.

ekey net struktur

ekey net består av ”terminaler” (fingeravtrycksläsare + kontrollpanel) som sammanlänkas över ett ethernet-nät via anslutna ”ekey converter LAN-enheter” (vilka tilldelas IP-adresser). Varje converter-LAN inleder en RS485-busslinga som kontrollpaneler och fingeravtrycksläsare (ett begränsat antal/bus-slinga beroende på typ) sitter anslutna på. Hårdvaran kommunicerar även över ethernet med ekey net mjukvaran som körs på en windows server/pc. Mjukvaran består av Master Server (1 per system), Terminal Server (minst 1 per system) och ekey net Admin (gränssnitt för administrering av användare/inställningar). Dessa kan i de flesta fall ligga på samma server/pc (beror på systemets storlek) men är uppritat separat på bilden ovan för illustration. Användare och inställningar administreras central via admin-mjukvaran.

Kombinera läsare för upp till 40, 200 resp. 2000  fingrar

ekey net finns tillgängligt för 40 användare (terminal version S), 200 användare (terminal version M) och 2000 användare (terminal version L) och inkluderar även integrerade RFID-läsare om man vill kombinera med kort/tagg. De olika läsartyperna kan kombineras fritt i systemet. Entrédörren kanske kräver en läsare för 200 fingrar medan en annan dörr i systemet endast kräver 40 osv.

Referensobjekt

Malmömässan investerade i ett nätverksbaserat ekey net passersystem inför nybyggnationen 2012 och använder sina cirka 75 läsare för dörrstyrning samt för tillträde till sina truckar(!).

Tension City i Falun styr dörrar och larm med fingeravtryck i sina lokaler där det bl.a. bedrivs spelutveckling.

Tension City i Falun

Låt oss höra din åsikt!

*

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se