Rörpost mot automatisering

Vår leverantör Sumetzberger har som en av världens ledande tillverkare och utvecklare av rörpostsystem utvecklat patenterade lösningar som möjliggör automatiseringsfunktionalitet anpassade för blod(prov)- och medicintransporter (s.k. smågodstransportörer)  för sjukhus.

Konceptet innefattar lösning för automatisk mottagning, tömning (ev. i-lastning) och återsändning av patroner (”tuber”), helt utan manuell hantering. Till skillnad mot konkurrenter krävs inga externa, utrymmeskrävande och dyra robotar för att hantera detta.

Sumetzbergers automatikpatron är utvecklad att öppna sig själv inuti små platsbesparande mottagningsenheter under hög hastighet.

Hur går det till?

  1. En automatik patron på väg till mottagningsstationen bromsas in pneumatiskt när den ankommer till mottagningsenheten placerad på exempelvis ett kemiskt lab.
  2. Inuti stationen öppnas patronens lock automatisk.
  3. Patronens insida är helt slät vilket gör att innehållet av egen vikt glider ur längs en glidskena under stationen.
  4. Med hjälp av ultraviolett ljus kontrollerar stationen att patronen är tom och…
  5. …stänger därefter locket.
  6. Med hjälp av RFID läser stationen av patronens inprogrammerade hemnummer och återsänder den automatiskt till sin hemadress.

 

Demovideos

UA-39428521-1-http://www.trpteknik.se